Acoperire nationala is ISO

Titlul proiectului:

Antreprenoriatul rural si oportunitati de dezvoltare in domeniul TIC – PREMISE PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA SI CRESTERE ECONOMICA”

POSDRU/110/5.2/G/87542

 

Proiectul isi propune:

- dezvoltarea culturii antreprenoriale si cresterea expertizei in vederea imbunatatirii abilitatilor, cunostintelor si comportamentului managerial pentru mici sau viitori intreprinzatori, in special tineri, din mediul rural, din judetul TELEORMAN, ce pot genera dezvoltare locala si ocupare prin dezvoltarea afacerilor.

- integrarea pe piata muncii a persoanelor din mediul rural prin furnizarea de servicii de consiliere si instruire.

 

Proiectul va genera un efect pozitiv şi pe termen lung atât pentru grupul ţintă cât şi pentru beneficiarii finali (întreprinderi, comunităţi locale şi societate), deoarece: - Cunoştinţele de bază în domeniul TIC sunt indispensabile oricărui tip de afacere sau loc de muncă, de execuţie sau managerial. Comunităţile locale, vor beneficia de forţă de muncă pregătită să răspundă mai bine nevoilor în evoluţie de pe piaţa forţei de muncă şi instruită sa-şi perfecţioneze sistemul de formare continuă de-a lungul vieţii, prin crearea deprinderilor de folosire a instrumentelor TIC în conformitate cu tendinţele europene.

 

 

Obiective specifice sunt urmatoarele:

1.Cresterea ratei de ocupare pentru 120 de persoane din mediul rural prin dezvoltarea de competente in domeniul TIC, pe parcursul celor 18 luni de proiect.

2. Creşterea gradului de accesibilitate la TIC a forţei de muncă pentru a fi mai adaptabilă la schimbările structurale determinate de implementarea societăţii informaţionale, având în vedere nevoile angajatorilor, competenţele de bază ale personalului, cerinţele posturilor acestora, oportunităţile de angajare sau promovare şi cerinţele de pe piaţa muncii;

3. Dezvoltarea de abilităţi de tipul “a învăţa să înveţi” utilizând Internetul care permite însuşirea deprinderilor pentru învăţare continuă, comunicare la distanţă, informare şi documentare în toate domeniile de activitate;

4 .Dezoltarea capacitatilor antreprenoriale a 20 de persoane din cele 120 instruite, din mediul rural prin programe de instruire specifica, pe parcursul derularii proiectului. Proiectul contribuie la cresterea numarului de persoane din mediul rural participante la programe de formare, la servicii de consiliere si asistenta in vederea cresterii posibilitatilor de integrare a acestora pe piata muncii, conform obiectivelor AP 5 si a DMI 5.2, prin promovarea si acordarea de sprijin pentru revitalizarea si dezvoltarea competentelor antreprenoriale. Atingerea acestor obiective contribuie la dezvoltarea capitalului uman din zona rurala prin facilitarea insertiei/reinsertiei pe piata muncii si prin dezvoltarea spiritului antreprenorial a acestor persoane, in concordanta cu obiectivul general si cele specifice ale POS DRU 2007-2013.

 

 

Prin atingerea obiectivului general al proiectului si prin rezultatele generate de atingerea acestui obiectiv sunt facilitate: cresterea nivelului de competente al persoanelor inactive si somerilor din mediul rural judetul TELEORMAN, cresterea gradului de ocupabilitate si de dobandire si pastrare a locului de munca si obtinerea unei competente profesionale in domeniul TIC in corelare cu cerintele pietei muncii. În acest sens, proiectul contribuie la atingerea obiectivelor specifice aferente Axei prioritare 5 in conformitate cu obiectivele specifice din Documentul Cadru de Implementare POS DRU (DCI POSDRU) si conform Planului Regional pentru Ocupare si Incluziune sociala, regiunea RDSM prin dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca ce va conduce la rezultate pozitive asupra mentalitatii persoanelor inactive si somerilor din mediul rural, impact pozitiv asupra constientizarii si informarii antreprenoriale a grupului tinta, cresterea gradului acestora de calificare profesionala prin metode de instruire formale si nonformale punandu-se un accent sporit pe formarea practica a cursantilor.

Formular de inscriere

Lista proiecte